Printer Friendly Version Формулари @ 18 September 2012 01:23 PM

 

Редни број Конзуларна радња Формулар
1 Пријава рођења детета Захтев за упис чињенице рођења
    Пријава рођења у иностранству
    Захтев за упис у евиденцију држављана
2 Пријава брака Захтев за упис чињенице брака
    Пријава брака у иностранству
    Изјава о промени презимена
3 Пријава смрти Пријава смрти у иностранству
4 Овере (потписа, копије, превода) Захтев за оверу
  Примери Основно овлашћење
    Овлашћење за моторно возило
5 Издавање пасоша Захтев за БПИ
    Пријава губитка ПИ
  Издавање путног листа Захтев за путни лист
6 Уверења и потврде Уверење о некажњавању
    Потврда о транслитерацији ДЈ у Ђ
    Потврда о животу
7 Визе Захтев за издавање визе
    Позивно писмо - приватна посета
    Позивно писмо - пословна посета
8 Војна обавеза Пријава података о регруту
    Увођење у војну евиденцију амбасаде
9 Држављанство Потребни формулари
10 Прибава докумената из Србије Захтев за прибављање докумената
11 Пренос посмртних остатака Захтев за издавање спроводнице

Формуларе можете попунити и у Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије - Лондон.