Printer Friendly Version Statusna pitanja (Prijave rođenja, braka, smrti ...) @ 19 September 2012 10:11 AM

PRIJAVA ROĐENJA DETETA

Napomena: pod originalnim izvodom iz matične knjige rođenih za dete odn. venčanih, podrazumeva se da je potrebno da dostavite original Certified Copy of an Entry, a ne original Certificate of Birth/Marriage (koji se izdaje u jednom primerku). Dokument koji priložite mora biti overen pečatom Apostille.

PRIJAVA ROĐENJA DETETA KADA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE


Za prijavu deteta kao državljanina Republike Srbije potrebno je da roditelji deteta podnesu zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih i upis činjenice o državljanstvu Republike Srbije. Potrebno je da se dostavi sledeće:
1. popunjen zahtev potpisan od strane oba roditelja (ovde).
2. popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana  (ovde).
3. originalni izvod iz matične knjige rođenih za dete overen pečatom APOSTILLE od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju (www.fco.gov.uk/legalisation). Uz izvod se prilaže prevod na srpski jezik overen od strane Ambasade
4. dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelje (original uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starijih od šest meseci)
5. izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa R.Srbije (ako je dete vanbračno prilaže se izjava o priznanju očinstva, sa saglasnošću majke o priznanju očinstva koju potpisuje u Ambasadi - za tekst izjave kliknite ovde)
6. važeći lični dokumenti (LK, srpski pasoš, vozačka dozvola ili pasoš VB ili druge strane države) za oba roditelja
7. Posebni troškovi za obradu zahteva.

PRIJAVA ROĐENJA DETETA KADA JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE

Za prijavu deteta kao državljanina R. Srbije potrebno je da roditelj deteta koji je državljanin R. Srbije podnese zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih i upis činjenice o državljanstvu Republike Srbije. Potrebno je da se dostavi sledeće:
1. popunjen zahtev potpisan od strane roditelja koji je državljanin Republike Srbije (ovde).
2. popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana (ovde).
3. originalni inostrani izvod iz matične knjige rođenih za dete overen pečatom APOSTILLE od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju (www.fco.gov.uk/legalisation). Uz izvod se prilaže prevod na srpski jezik overen od strane Ambasade
4. dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelja koji vrši prijavu deteta (original uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starijih od šest meseci)
5. izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa R.Srbije (ako je dete vanbračno prilaže se izjava o priznanju očinstva, sa saglasnošću majke o priznanju očinstva koju potpisuje u Ambasadi - za tekst izjave kliknite ovde)
6. dokaz o državljanstvu za roditelja koji nije državljanin Republike Srbije (npr. overena kopija pasoša)
7. važeći lični dokumenti (LK, srpski pasoš, vozačka dozvola ili pasoš VB ili druge strane države) za roditelja koji je državljanin R.Srbije. Fotokopija ličnog dokumenta za drugog roditelja.
8. Posebni troškovi za obradu zahteva.

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA

Lice starije od 18 godina, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23 godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana. (Član 10 Zakona o državljanstvu)
1. popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana potpisan od strane podnosioca (ovde).
2. Dokaz da podnosilac nije upisan u evidenciji državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu prebivališta ili rođenja njegovih roditelja u momentu rođenja podnosioca zahteva,
3. originalni inostrani izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca overen pečatom APOSTILLE od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju (www.fco.gov.uk/legalisation). Uz izvod se prilaže prevod na srpski jezik overen od strane Ambasade
4. Izvod iz matične knjige venčanih za lice koje podnosi zahtev ukoliko je u braku
5. dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelje (original uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne stariji od šest meseci)
6. izvod iz matične knjige venčanih za roditelje izdat od strane organa R.Srbije
7. važeći lični dokument (pasoš VB ili druge strane države) za podnosioca.
8. Fotokopije pasoša roditelja
9. Posebni troškovi za obradu zahteva.

Napomena: Za lica starija od 23 godine ne može da se podnese zahtev na prethodno objašnjene načine, već lica moraju lično da podnesu novi Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije.


PRIJAVA BRAKA


PRIJAVA BRAKA KADA SU OBA SUPRUŽNIKA DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE

Za prijavu braka potrebno je da supružnici podnesu zahtev za upis braka u matičnu knjigu venčanih. Potrebno je da se dostavi sledeće:
1. popunjen zahtev potpisan od strane oba supružnika (ovde).
2. originalni izvod iz matične knjige venčanih overen pečatom APOSTILLE od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju (www.fco.gov.uk/legalisation). Uz izvod se prilaže prevod na srpski jezik overen od strane Ambasade
3. dokaz o državljanstvu Republike Srbije za supružnike (original uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starijih od šest meseci)
4. važeći lični dokumenti (LK, srpski pasoš, vozačka dozvola ili pasoš strane države) za oba supružnika
5. Posebni troškovi za obradu zahteva.

PRIJAVA BRAKA KADA JE JEDAN SUPRUŽNIK DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE

Za prijavu braka potrebno je da supružnik koji je državljanin Republike Srbije podnese zahtev za upis braka u matičnu knjigu venčanih. Potrebno je da se dostavi sledeće:
1. popunjen zahtev potpisan od strane supružnika koji je državljanin Republike Srbije (ovde).
2. originalni izvod iz matične knjige venčanih overen pečatom APOSTILLE od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju (www.fco.gov.uk/legalisation). Uz izvod se prilaže prevod na srpski jezik overen od strane Ambasade
3. dokaz o državljanstvu Republike Srbije za supružnika koji je državljanin Republike Srbije (original uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starijih od šest meseci)
4. važeći lični dokument (LK, srpski pasoš, vozačka dozvola ili pasoš VB ili druge strane države) za supružnika koji je državljanin R.Srbije. Fotokopija ličnog dokumenta za drugog supružnika.
5. Posebni troškovi za obradu zahteva.

PRIZNAVANJE STRANIH SUDSKIH PRESUDA (O RAZVODU BRAKA I DR.)

Ako je brak razveden u UK ili u drugoj stranoj državi, potrebno je da se pokrene postupak za priznavanje strane sudske presude o razvodu braka kod opštinskog suda u Republici Srbiji, prema mestu poslednjeg prebivališta. Britanska presuda o razvodu braka treba da bude overena pečatom APOSTILLE od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju (www.fco.gov.uk/legalisation) i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača u R Srbiji.
Po donošenju rešenja o priznavanju sudske presude o razvodu braka, isto treba dostaviti nadležnoj matičnoj službi kako bi se data činjenica evidentirala.

Napomena: Ova pravna radnja se ne može uraditi preko Ambasade R. Srbije.

 

PRIJAVA SMRTI

Za prijavu smrti potrebno je da se podnese zahtev za upis smrti u matičnu knjigu umrlih u RS. Potrebno je da se dostavi sledeće:
1. popunjen zahtev potpisan od strane podnosioca zahteva (ovde).
2. originalni izvod iz matične knjige umrlih overen pečatom APOSTILLE od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju (www.fco.gov.uk/legalisation). Uz izvod se prilaže prevod na srpski jezik overen od strane Ambasade
3. Ukoliko lice nije posedovalo važeći pasoš Srbije potrebno je dostaviti: uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) ili važeću ličnu kartu. 
4. važeći lični dokument (LK, srpski pasoš, vozačka dozvola ili pasoš VB ili druge strane države).
5. Posebni troškovi za obradu zahteva.

Napomena: Ukoliko se ujedno vrši i prenos posmrtnih ostataka umrle osobe u Srbiju, molimo pogledajte ovde.

 

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Priznavanje očinstva

Usvojenje

Razvod braka

Sklapanje braka u Ambasadi

Konzularno odeljenje Ambasade Republike Srbije u Londonu nije ovlašćeno za sklapanje braka.